genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

227109
AIIc:1
  
227110
AIIc:2
  
227111
AIIc:3
  
84254
BI:1
  
83864
BI:1
  
83693
BI:1
  
226081
BI:10
  
84255
BI:2
  
83866
BI:2
  
83695
BI:2
  
84256
BI:3
  
83867
BI:3
  
83697
BI:3
  
226793
BI:4
  
83870
BI:4
  
226028
BI:4
  
83872
BI:5
  
83874
BI:6
  
83876
BI:7
  
83878
BI:8
  
226080
BI:9
  
84162
BIa:1
  
84163
BIa:2
  
84164
BIa:3
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies