genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

102217
B:1
  
101836
B:1
  
102218
B:2
  
101837
B:2
  
101838
B:3
  
101839
B:4
  
101772
BI:1
  
101773
BI:2
  
101774
BI:3
  
101775
BI:4
  
102220
CI:1
  
101950
CI:1
  
101776
CI:1
  
101718
CI:1
  
101688
CI:1
  
101259
CI:1
  
105126
CI:1
  
105097
CI:1
  
102619
CI:1
  
102524
CI:1
  
101959
CI:10
  
101960
CI:11
  
101961
CI:12
  
101962
CI:13
  
1 2 3 4 5 6 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies