genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

91109
A:1
  
81382
A:1
  
91538
A:1
  
91539
A:2
  
81385
A:4
  
94595
AI:1
  
94442
AI:1
  
94507
AI:1
  
89783
AI:1
  
91463
AI:1
  
91146
AI:1
  
90253
AI:1
  
83273
AI:1
  
95000
AI:1
  
91598
AI:1
  
95072
AI:1
  
89909
AI:1
  
91313
AI:1
  
89170
AI:1
  
91671
AI:1
  
91544
AI:1
  
91373
AI:1
  
89844
AI:1
  
94627
AI:1
  
1 2 3 4 5 6 7  ... 45 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies