genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

46614
170
  
46615
171
  
46616
172
  
46617
173
  
46618
174
  
46619
175
  
46620
176
  
46621
177
  
46622
178
  
46623
179
  
50680
180a
  
46625
180b
  
46626
181
  
46627
182
  
46628
183
  
46629
184
  
46630
185
  
46631
186
  
46632
187
  
46633
188
  
46634
189
  
46635
190
  
46636
191
  
46637
192
  
1 2 3 4 5 6 7  ... 31 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies