genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

234513
AIIa:8
  
172711
EI:1
  
172705
BI:2
  
36596
LIb:1
  
172704
AIIa:7
  
172703
AIIa:6
  
172702
AIIa:5
  
172701
AIIa:4
  
172700
AIIa:3
  
172699
AIIa:2
  
172698
AIIa:1
  
172709
C:9
  
172706
BII:1
  
36506
BI:1
  
36596
LIb:1
  
36514
C:8
  
36513
C:7
  
36512
C:6
  
36511
C:5
  
36510
C:4
  
36509
C:3
  
36508
C:2
  
36507
C:1
  
22598
AI:9
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies