genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

539501
AIb:4
  
450389
AIa:55
  
834467
DIa:9
  
834466
DIa:8
  
834465
DIa:7
  
834464
DIa:6
  
834463
DIa:5
  
834462
DIa:4
  
834461
DIa:3
  
834487
DIa:29
  
834486
DIa:28
  
834485
DIa:27
  
834484
DIa:26
  
834483
DIa:25
  
834482
DIa:24
  
834481
DIa:23
  
834480
DIa:22
  
834479
DIa:21
  
834478
DIa:20
  
834460
DIa:2
  
834477
DIa:19
  
834476
DIa:18
  
834475
DIa:17
  
834474
DIa:16
  
1 2 3 4 5 6 7  ... 40 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies