genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

109282
EI:1
  
109266b
AIIa:1
  
134290b
AIIa:3
  
134289b
AIIa:2
  
134290
AIIa:3
  
134289
AIIa:2
  
109266
AIIa:1
  
258311
B:10
  
258304a
AIIa:4
  
258305a
AIIa:5
  
258318
EI:3
  
258313
B:9
  
109273
B:7
  
134290
AIIa:3
  
134289
AIIa:2
  
109266
AIIa:1
  
109271b
B:5
  
134291
FI:2
  
134291
FI:2
  
109284
FI:1
  
109281
CI:7
  
109280
CI:6
  
109279
CI:5
  
109278
CI:4
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies