genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

107314
CI:1
  
85659
EII:5
  
85658
EII:4
  
85657
EII:3
  
85656
EII:2
  
85655
EII:1
  
85615
EIa:6
  
85614
EIa:5
  
85613
EIa:4
  
85612
EIa:3
  
85610
EIa:1
  
85565
BIIc:4
  
85564
BIIc:3
  
85563
BIIc:2
  
200174
BIIc:1b
  
85562
BIIc:1a
  
85536
BIb:9
  
85535
BIb:8
  
85534
BIb:7
  
85533
BIb:6
  
85532
BIb:5
  
85531
BIb:4
  
85530
BIb:3
  
85529
BIb:2
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies