genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

15835
C:3
  
793643
F2:79
  
793636
F2:72
  
793635
F2:71
  
793634
F2:70
  
793633
F2:69
  
793626
F2:62
  
748983
FII:16
  
748982
FII:15
  
794234
F2:36
  
794233
F2:35
  
794232
F2:34
  
794231
F2:33
  
794230
F2:32
  
793542
FII:65
  
793541
FII:64
  
793540
FII:63
  
793539
FII:62
  
793538
FII:61
  
793537
FII:60
  
555704
FIIIA:91
  
555703
FIIIA:90
  
555702
FIIIA:89
  
41683
C:2
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies