genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

454950
AIa:233
  
102524
CI:1
  
541379
AI:223
  
101894
CI:1
  
536111
AIa:20
  
536110
AIa:19
  
510642
FII:18
  
510641
FII:17
  
510640
FII:16
  
510639
FII:15
  
510638
FII:14
  
808999b
H1AA:3454
  
808996b
H1AA:3451
  
808707a
H1AA:3162
  
510620
FIIa:48
  
510619
FIIa:47
  
510618
FIIa:46
  
510617
FIIa:45
  
456410
AIa:277
  
535668
AIa:71
  
93073
CI:2
  
167183
EI:4
  
234200
AIId:2
  
167147
CI:8
  
1 2 3 4 5 6 7  ... 9 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies