genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

544085
AIb:21
  
172620
BI:3
  
219152
EI:3
  
380120
EI:2
  
252995
B:7
  
269498
EI:3
  
380079
B:12
  
269645
B:10
  
420057
B:8
  
269662
B:7
  
249809
B:5
  
350278
B:7
  
270230
B:10
  
270275
B:7
  
252977
EI:4
  
252971
B:9
  
350257
B:12
  
481801
EI:2
  
445375
EI:2
  
613051
B:4
  
231325
FI:3
  
340022
B:8
  
493651
EI:2
  
467892
AIa:47
  
1 2 3 4 5 6 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies