genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

397165
AIIa:3
  
266158
AIIa:3
  
266190
AIIa:2
  
266255
AIIa:2
  
255366
AIIa:9
  
395407
AIIa:4
  
266506
AIIa:99
  
266503
AIIa:96
  
266502
AIIa:95
  
266501
AIIa:94
  
266499
AIIa:92
  
266497
AIIa:90
  
266496
AIIa:89
  
266494
AIIa:87
  
266510
AIIa:103
  
266508
AIIa:101
  
266507
AIIa:100
  
395335
AIIa:9
  
266991
AIIa:40
  
266989
AIIa:38
  
266988
AIIa:37
  
266981
AIIa:30
  
267221
AIIa:3
  
72799
EI:1
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies