genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

115527
AIa:6
  
530194b
AIa:7
  
819445
Ac:30
  
819444
Ac:29
  
819443
Ac:28
  
819442
Ac:27
  
819441
Ac:26
  
819440
Ac:25
  
819439
Ac:24
  
819438
Ac:23
  
819437
Ac:22
  
819436
Ac:21
  
819435
Ac:20
  
819434
Ac:19
  
819431
Ac:16
  
27278a
AI:29
  
249864a
AIIa:1
  
77825a
FII:5
  
509635
F2:13
  
808936a
H1AA:3391
  
808450b
H1AA:2905
  
808375
H1AA:2830
  
7515
AI:9
  
812223a
Vol:8a
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies