genealogy in scandinavia




Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

375865
LIa:2
  
375864
LIa:1
  
255506a
EI:4
  
275638
AIIa:7
  
778851
LIb:4
  
778849
LIb:2
  
778848
LIb:1
  
375140
LIa:2
  
342092a
AIIa:2
  
255232a
AIIa:2
  
374605
LIa:3
  
62952a
AI:7a
  
205317a
FIIIA:55
  
44855a
AI:8
  
183059a
AIIa:19
  
374011
LIb:1
  
55594a
AI:1
  
160014a
FII:3
  
36378a
C:1
  
154320a
B:1
  
115285a
AI:5
  
778817a
HI:1
  
741267b
D6:1
  
401883a
EIb:132
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 




© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies