genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

375866
LIa:3
  
275638
AIIa:7
  
115541
AIa:12c
  
375206
LIa:4
  
375205
LIa:3
  
375001
LIVa:1
  
374953
LIa:2
  
374952
LIa:1
  
342092
AIIa:2
  
255232
AIIa:2
  
62952
AI:7a
  
224858
CI:6
  
395309
CI:12
  
205317
FIIIA:55
  
44855
AI:8
  
498654
FII:47
  
498653
FII:46
  
498652
FII:45
  
498651
FII:44
  
113025a
CI:2
  
275016
CI:9
  
274935
FI:3
  
274822
CI:7
  
253144a
FI:3
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies