genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

105585
AI:10
  
101471
AI:8
  
112673
AI:9
  
126065
C:8
  
100799
CI:5
  
294877a
D3A:34
  
294876a
D3A:33
  
287141
DIIIda:40
  
400440
EIIIc:76
  
96788
FIIa:9
  
55845
AI:7
  
55844
AI:6
  
437215
967
  
437213
965
  
99150
AI:18
  
48202
AIa:1
  
286152a
D3A:17
  
286145a
D3A:10
  
286071a
DIIIa:34
  
286063
DIIIa:26
  
105772a
AI:12
  
108762
AI:10
  
54452
F:3
  
 
1 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies