genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

101471
AI:8
  
126065
C:8
  
405347b
EXIa:27
  
405309b
EXIa:17
  
364310
EIXb:175
  
766269
F1A:297
  
409857a
AIII:1
  
743573
F1AA:79
  
408912a
AIII:2
  
408800
AII:24
  
100799
CI:5
  
294877a
D3A:34
  
294876a
D3A:33
  
400376
EIIIc:12
  
400543
EIIIa:26
  
400798a
EIc:6
  
96788
FIIa:9
  
224560
FIa:3
  
224589
FIa:214
  
225216
FIa:11
  
224634
FIa:8
  
224625
FIa:2
  
342954
Vol:41
  
342952
Vol:39
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies