genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

100980
EI:2
  
140588
HII:2
  
106249
CI:5
  
106247
CI:3
  
51979
AI:4b
  
449582
LIa:6
  
124743
LIa:5
  
124742
LIa:2
  
124741
LIa:1
  
124740
KI:2
  
141215
LIa:3
  
141207
KI:1
  
76719
FII:48
  
76663
FII:24
  
46643
198
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies