genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

30200
C:1
  
480765
D1A:28
  
60615
AI:1
  
433447
F6:20
  
88472
CI:3
  
24992
AI:14
  
72898
C:4
  
72869
AI:8
  
400752
EIII:35
  
400751
EIII:34
  
400749
EIII:32
  
400730a
EIII:13
  
366922
FIa:91
  
367999
EV:2
  
98865
FIa:21
  
98864
FIa:20
  
98863
FIa:19
  
98862
FIa:18
  
98861
FIa:16
  
306338
VOL:7
  
306344
VOL:13
  
366834
Vol:42
  
366149
Vol:61
  
202468
HII:2
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies