genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

364496
EIXb:361
  
389166
LIb:8
  
106634
CI:3
  
334042
Vol:47
  
334041
Vol:46
  
334029
Vol:33
  
332152
Vol:92
  
332146
Vol:86
  
332216
Vol:146
  
332186
Vol:126
  
332175
Vol:115
  
131866
CI:9
  
114490
EI:2
  
133635
CI:6
  
437242
992
  
134286
CI:5
  
115596
CI:5
  
 
 
 
 
 
 
 
1 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies