genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

193660
C:15
  
127586
AIIa:1
  
230189
AIIc:17
  
104243
AI:17
  
260634
C:8
  
93896
AI:1
  
143229
FII:2
  
364550a
EIXa:9
  
364548
EIXa:7
  
364545
EIXa:4
  
364543
EIXa:2
  
364552
EIXa:11
  
403600
EXId:111
  
184539
AIIa:17
  
187523
SlReg:3
  
184234
C:9
  
244515
F:2
  
268717
BI:106
  
92968a
AI:20
  
72827
AI:14b
  
6843
CI:8
  
107754
AIb:1
  
400724
EIII:7
  
110710a
AIIa:1
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies