genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

112689
EI:1
  
112289
FI:1
  
112288
EI:2
  
112287
EI:1
  
111723
FI:1
  
171373
CI:4
  
185091
FI:2
  
109794
CI:3
  
137620
AI:6
  
400197
B:4
  
398415
B:9
  
398414
B:8
  
398416
B:10
  
134292
F:3
  
400280
B:4
  
400279
B:3
  
400278
B:2
  
95474
AI:11
  
 
 
 
 
 
 
1 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies