genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

229446
AIIb:1
  
314498
FIb:83
  
105603
C:4
  
101456
C:1
  
132135
AI:23
  
188825
BouReg:5
  
103654
EI:2
  
59769
C:2
  
46375
AI:6
  
100059
EI:1
  
321089
FIa:92
  
104472
FI:1
  
104471
EI:3
  
104470
EI:2
  
104469
EI:1
  
104468
CI:4
  
104467
CI:3
  
104466
CI:2
  
104465
CI:1
  
132892
FI:2
  
104451
FI:1
  
132890
CI:6
  
104449
CI:5
  
104448
CI:4
  
1 2 3 4 5 6 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies