genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

94085
CI:2
  
94084
CI:1
  
94053
FI:1
  
94052
EI:1
  
94003
FI:1
  
94002
EI:2
  
94001
EI:1
  
93983
FI:1
  
93960
FI:1
  
21018
AI:1
  
65317
LIb:3
  
95606
EI:1
  
95407
FI:1
  
95406
EI:1
  
95405
CI:1
  
157467
FIIa:10
  
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies