genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

52794
C:1
  
113109
AI:9
  
188851
BouReg:1
  
113041
AI:10
  
31346
AI:3
  
13397
AI:24
  
17699
C:2
  
150122
FII:17
  
150121
FII:16
  
115628
AIIb:5
  
28662
AI:51
  
93067
AI:9
  
13013
AI:6
  
17237
AI:34
  
100129
C:1
  
188636
HFReg:3
  
156991
FIIa:33
  
99661
AI:1
  
125031
AI:15
  
110561
AI:12
  
189574
F:1
  
129879
AI:2
  
2927
C:2
  
188446
FbReg:1
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies