genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

172859
C:6
  
13397
AI:24
  
96309
FI:2
  
96308
FI:1
  
96307
EI:3
  
96306
EI:2
  
96305
EI:1
  
96304
CI:6
  
96303
CI:5
  
96302
CI:4
  
96301
CI:3
  
96300
CI:2
  
96299
CI:1
  
96218
BI:2
  
108804
CI:1
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies