genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

96691
AI:5
  
36012
EI:1
  
171930
BI:4
  
35958
EI:1
  
171896
BI:1
  
171871
BI:5
  
171870
BI:4
  
198476
AIId:1
  
171809
BI:3
  
171795
BI:3
  
35714
BI:2
  
171729
BI:4
  
171707
BI:2
  
171478
BI:3
  
171477
BI:2
  
5535
B:4
  
5534
B:3
  
5530
B:1
  
171425
BI:4
  
171406
BI:3
  
171385
BI:3
  
171215
BI:3
  
171214
BI:2
  
171206
BI:3
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies