genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

127048
AI:14b
  
189503
SlReg:21
  
131061
AI:4b
  
12132
AI:1
  
143988
FII:1
  
143965
FIIa:22
  
143963
FIIa:21
  
143962
FIIa:20
  
143953
FIIa:13
  
143877
FII:39
  
82601
BI:1
  
130190
C:8
  
19037
AI:2
  
108503
C:7
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies