genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

29906
C:6
  
187545
SlReg:9
  
187537
SlReg:1
  
188441
SlReg:3
  
93217
C:4
  
111524
C:1
  
21622
AI:19
  
104132
CI:3
  
111320
AI:1
  
12132
AI:1
  
111186
C:3
  
188572
HFReg:1
  
107326
AI:1
  
30657
C:5
  
188526
VbReg:1
  
188511
DbReg:1
  
82172
AIIa:13
  
11253
AI:25
  
97098
FIIa:16
  
108189
AI:8
  
106941
AI:5
  
 
 
 
1 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies