genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

9265
AI:11b
  
21602
AI:18
  
21597
AI:13
  
29816
BI:2
  
21463
AI:3
  
21479
AI:19
  
21461
AI:1
  
29911
BI:1
  
36537
BI:2
  
36536
BI:1
  
36506
BI:1
  
36473
BI:2
  
36472
BI:1
  
36413
BI:1
  
36333
CI:1
  
478
E:1
  
472
C:4
  
48937
AI:5ab
  
13197
AI:35
  
13196
AI:34
  
13195
AI:33
  
13194
AI:32
  
13193
AI:31
  
13192
AI:30
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies