genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

83701
B:4
  
83701
B:4
  
84637
LIa:1
  
186274
F:2
  
186271
DI:4
  
186270
DI:3
  
186269
DI:2
  
186268
DI:1
  
125241
C:9
  
186263
B:5
  
186262
B:4
  
186255
AIIa:6
  
186254
AIIa:5
  
125229
AIIa:4
  
254566
AIIa:11
  
125228
AIIa:3
  
125227
AIIa:2
  
125226
AIIa:1
  
125228
AIIa:3
  
125227
AIIa:2
  
125226
AIIa:1
  
219113
DIIId4:1
  
83711
E:3
  
83708
E:2
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies