genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

84557
CI:2
  
83583
B:5
  
83583
B:5
  
84532
AI:6a
  
84558
CI:3
  
84558
CI:3
  
84558
CI:3
  
125151
C:7
  
125144
B:5
  
186224
AIIa:4
  
125139
AIIa:3
  
125138
AIIa:2
  
125137
AIIa:1
  
125151
C:7
  
125144
B:5
  
186224
AIIa:4
  
125139
AIIa:3
  
125138
AIIa:2
  
125137
AIIa:1
  
23809
C:2
  
23809
C:2
  
83587
E:6
  
83585
C:8
  
83584
B:6
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies