genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

244320
AII:1
  
228109
EI:1
  
228105
C:3
  
114713
C:2
  
114712
C:1
  
228099
B:2
  
114711
B:1
  
228089
AIIa:3
  
228088
AIIa:2
  
114710
AIIa:1
  
114709
AI:1
  
76581
FII:8
  
76580
FII:7
  
76577
FII:4
  
188094
BouReg:1
  
19716
F:1
  
19711
E:1
  
19707
C:1
  
19703
B:1
  
19691
AI:4
  
19690
AI:3
  
19689
AI:2
  
19688
AI:1
  
 
1 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies