genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

171486
LIb:1
  
165459
AIIa:2
  
165458
AIIa:1
  
165459
AIIa:2
  
165458
AIIa:1
  
172729
BI:1
  
100943
B:3
  
100942
B:2
  
100941
B:1
  
152546
FV:1
  
152545
FII:6
  
152544
FII:5
  
152543
FII:4
  
152542
FII:3
  
152541
FII:2
  
152540
FII:1
  
172727
AIIa:5
  
172726
AIIa:4
  
172725
AIIa:3
  
172724
AIIa:2
  
172723
AIIa:1
  
100960
F:2
  
100959
F:1
  
100958
E:4
  
1 2 3 4 5 6 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies