genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

36596
LIb:1
  
165456
C:6
  
165455
C:5
  
165452
B:6
  
165451
AIII:1
  
165450
AIIa:2
  
165449
AIIa:1
  
165456
C:6
  
165455
C:5
  
165452
B:6
  
165451
AIII:1
  
165450
AIIa:2
  
165449
AIIa:1
  
172704
AIIa:7
  
245658
BouReg:1
  
152531
FII:9b
  
152530
FII:9a
  
152529
FII:8
  
152528
FII:7
  
152527
FII:6b
  
152526
FII:6a
  
152525
FII:5b
  
152524
FII:5a
  
152523
FII:4b
  
1 2 3 4 5 6 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies