genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

100864
C:2
  
165441
DI:2
  
165440
DI:1
  
165436
B:6
  
165435
B:5
  
165433
AIIa:2
  
165432
AIIa:1
  
165441
DI:2
  
165440
DI:1
  
165436
B:6
  
165435
B:5
  
165433
AIIa:2
  
165432
AIIa:1
  
172676
CI:10
  
152516
FI:5
  
152515
FI:4
  
152514
FI:3
  
152513
FI:2b
  
152512
FI:2a
  
172641
AIIa:9
  
172640
AIIa:8
  
172639
AIIa:7
  
172638
AIIa:6
  
172637
AIIa:5
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies