genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

48846
LIa:1
  
165147
F:2
  
165145
EI:1
  
165143
C:6
  
165140
B:5
  
165136
AIIa:4
  
165135
AIIa:3
  
165134
AIIa:2
  
165133
AIIa:1
  
165147
F:2
  
165145
EI:1
  
165143
C:6
  
165140
B:5
  
165136
AIIa:4
  
165135
AIIa:3
  
165134
AIIa:2
  
165133
AIIa:1
  
129451
F:4
  
129449
C:14
  
100605
C:11
  
100604
C:10
  
171729
BI:4
  
100605
C:11
  
100604
C:10
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies