genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

48878
KI:1
  
164629
F:1
  
164627
EI:1
  
164625
C:8
  
164623
B:7
  
164621
B:5
  
185192
AIII:1
  
164619
AIIa:6
  
164618
AIIa:5
  
164617
AIIa:4
  
164616
AIIa:3
  
164615
AIIa:2
  
164614
AIIa:1
  
164629
F:1
  
164627
EI:1
  
164625
C:8
  
164623
B:7
  
164621
B:5
  
185192
AIII:1
  
164619
AIIa:6
  
164618
AIIa:5
  
164617
AIIa:4
  
164616
AIIa:3
  
164615
AIIa:2
  
1 2 3 4 5 6 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies