genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

164276
F:3
  
164275
EI:2
  
164272
C:5
  
164268
B:3
  
164266
AIIa:5
  
164265
AIIa:4
  
164264
AIIa:3
  
164263
AIIa:2
  
164262
AIIa:1
  
164276
F:3
  
164275
EI:2
  
164272
C:5
  
164268
B:3
  
164266
AIIa:5
  
164265
AIIa:4
  
164264
AIIa:3
  
164263
AIIa:2
  
164262
AIIa:1
  
171718
F:3
  
171706
AIIa:5
  
59885
F:1
  
171707
BI:2
  
99713
CI:5
  
151892
FII:9
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies