genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

170672
F:1
  
170671
E:1
  
170670
B:2
  
170669
B:1
  
150802
FII:5
  
150801
FII:4
  
170672
F:1
  
170671
E:1
  
170312
C:1
  
170670
B:2
  
170669
B:1
  
169889
BI:2
  
127776
F:3
  
127774
CI:6
  
169887
AIIa:2
  
56450
AI:8
  
56450
AI:8
  
169891
BII:1
  
150800
FII:3
  
150799
FII:2
  
169886
AIIa:1
  
150798
FII:1
  
106848
B:2
  
106847
B:1
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies