genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

244344
F:3
  
244338
C:5
  
244331
B:4
  
244330
B:3
  
244329
B:2
  
243469
AII:2
  
243468
AII:1
  
243472
AI:6
  
150500
FII:1
  
150500
FII:1
  
244344
F:3
  
244338
C:5
  
244331
B:4
  
244330
B:3
  
244329
B:2
  
243469
AII:2
  
243468
AII:1
  
150502
FII:3
  
150502
FII:3
  
150506
FII:7
  
150508
FII:9
  
150506
FII:7
  
150511
FII:12
  
150510
FII:11
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies