genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

20053
AI:1
  
336145
FIaa:106
  
336144
FIaa:105
  
336143
FIaa:104
  
336142
FIaa:103
  
336581
GatReg:1
  
163252
C:9
  
163251
C:8
  
163249
B:7
  
163248
B:6
  
163247
B:5
  
163244
AIIa:6
  
163243
AIIa:5
  
163242
AIIa:4
  
163241
AIIa:3
  
163240
AIIa:2
  
163239
AIIa:1
  
224858
C:6
  
55130
EI:1
  
224861
EI:3
  
224860
EI:2
  
224858
C:6
  
168868
AIIa:1
  
113205
C:3
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies