genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

187528
SlReg:8
  
189505
SlReg:23
  
189504
SlReg:22
  
189502
SlReg:20
  
189503
SlReg:21
  
189503
SlReg:21
  
189501
SlReg:19
  
189500
SlReg:18
  
189499
SlReg:17
  
187529
SlReg:9
  
187528
SlReg:8
  
187527
SlReg:7
  
187526
SlReg:6
  
187525
SlReg:5
  
187524
SlReg:4
  
187523
SlReg:3
  
187522
SlReg:2
  
187536
SlReg:16
  
187535
SlReg:15
  
187534
SlReg:14
  
187533
SlReg:13
  
187532
SlReg:12
  
187531
SlReg:11
  
187521
SlReg:1
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies