genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

152442
FII:2
  
245925
BouReg:2
  
245924
BouReg:1
  
152453
FII:9b
  
152452
FII:9a
  
152451
FII:8b
  
152450
FII:8a
  
152449
FII:7
  
152448
FII:6b
  
152447
FII:6a
  
152446
FII:5
  
152445
FII:4b
  
152444
FII:4a
  
152479
FII:30
  
152478
FII:29
  
152477
FII:28
  
152476
FII:27
  
152475
FII:26
  
152474
FII:25
  
152473
FII:24
  
152472
FII:23
  
152471
FII:22
  
152470
FII:21
  
152469
FII:20
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies