genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

132579
F:6
  
132578
F:5
  
132577
F:4
  
132576
F:3
  
132575
F:2
  
132573
EI:3
  
132572
EI:2
  
132571
EI:1
  
132569
C:9
  
132568
C:8
  
132567
C:6
  
132566
C:5
  
132562
C:2
  
132561
C:1
  
132559
B:1
  
132542
AI:8
  
132539
AI:6
  
132538
AI:5
  
132537
AI:4
  
132536
AI:3
  
132535
AI:2
  
132556
AI:15b
  
132555
AI:15a
  
132554
AI:14b
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies