genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

196608
EI:2
  
197420
B:4
  
197419
B:3
  
197418
B:2
  
122963
EI:1
  
196597
AIIa:3b
  
196598
AIIa:2b
  
196587
AIIa:2a
  
122963
EI:1
  
196597
AIIa:3b
  
196598
AIIa:2b
  
196587
AIIa:2a
  
122962
C:5
  
196601
AIIb:1b
  
196605
AIIb:1a
  
196590
AIIa:3a
  
284982
AIIa:1b
  
122956
AIIa:1a
  
122962
C:5
  
196601
AIIb:1b
  
196605
AIIb:1a
  
196590
AIIa:3a
  
284982
AIIa:1b
  
122956
AIIa:1a
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies