genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

158499
FIIa:8
  
158498
FIIa:7
  
137246
DI:1
  
158495
FIIa:4
  
158496
FIIa:5
  
158495
FIIa:4
  
158495
FIIa:4
  
158496
FIIa:5
  
158495
FIIa:4
  
158506
FIIb:3
  
158505
FIIb:2
  
158504
FIIb:1
  
158497
FIIa:6
  
158495
FIIa:4
  
115671
FIIa:3
  
158494
FIIa:2
  
158493
FIIa:1
  
115671
FIIa:3
  
137246
DI:1
  
98025
AIa:4
  
115671
FIIa:3
  
97383
BouReg:1
  
 
 
1 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies