genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

101076
B:2
  
101076
B:2
  
101085
F:1
  
101084
EI:1
  
101083
C:7
  
101079
C:3
  
101076
B:2
  
101075
B:1
  
101068
AI:9
  
101067
AI:8
  
101066
AI:7
  
101065
AI:6
  
101072
AI:13
  
101071
AI:12
  
101070
AI:11
  
101069
AI:10
  
101062
AI:3
  
101061
AI:2
  
101060
AI:1
  
101082
C:6
  
101081
C:5
  
101080
C:4
  
101078
C:2
  
101077
C:1
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies