genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

106882
FI:2
  
106881
FI:1
  
106880
EI:3
  
106879
EI:2
  
106878
EI:1
  
106877
CI:6
  
106876
CI:5
  
106875
CI:4
  
106874
CI:3
  
106873
CI:2
  
106872
CI:1
  
106879
E:2
  
106882
F:2
  
106881
F:1
  
106880
E:3
  
106868
B:2
  
106867
B:1
  
106865
AI:8
  
106860
AI:3
  
116187
Kat:1
  
 
 
 
 
1 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies