genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

224858
C:6
  
224861
EI:3
  
224860
EI:2
  
224858
C:6
  
113205
C:3
  
113201
B:3
  
113200
B:2
  
113199
B:1
  
113193
AI:9
  
113197
AI:13
  
113196
AI:12
  
113195
AI:11
  
113194
AI:10
  
113185
AI:1
  
113185
AI:1
  
127678
PersonReg:1
  
113208
EI:1
  
113207
C:5
  
113206
C:4
  
113204
C:2
  
113203
C:1
  
113192
AI:8
  
113191
AI:7
  
113190
AI:6
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies